news
Jesteś 1003988 osobą odwiedzającą tę stronę.
2016-01-14 11:54:02:
Wdrożenie SmartGaz w kolejnej spółce Gazowniczej

2010-01-27 00:00:00:
1 czerwca 2009r.-Firma MARTINEX ukończyła paszportyzację sieci gazowej dla jednej ze spółek gazowniczych PGNiG. Zakres prac obejmował: skanowanie papierowych map, kalibrację, wektoryzację rastrów, obiektowanie sieci gazowej, paszportyzację na podstawie dostarczonych danych technicznych. Ogółem zwektoryzowano 37 930 km2 terenu, zpaszportyzowano:111 840 szt. gazociągów, łącznej długości 30 135 km, 430 stacji gazowych I stopnia, 759 stacji gazowych II stopnia, 19 198 szt armatury zaporowej

2006-08-28 00:00:00:
28-29 sierpnia 2006 -Seminarium: " Paszportyzacja sieci i zarządzanie majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwie gazowniczym poprzez połączenie systemów SmartGaz i Megaz jako kompleksowe rozwiązanie Zarządzania Infrastrukturą Sieciową " http://www.iir.pl/sem/EV0263.html

2006-07-23 00:00:00:
Technical Training Over Internet - Virtual Labs in Leonardo da Vinci "CELGAS" e-Learning Project http://www.icee.usm.edu/ICEE/conferences/icee2006/papers/3348.pdf

2005-10-25 00:00:00:
25-26 października 2005 r - Seminarium: "Paszportyzacja sieci i zarządzanie majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwie gazowniczym poprzez System Informacji Przestrzennej - SmartGaz" http://www.iir.pl/sem/WV0206.html

prev 1 next